Logo

APROZ K & K s.r.o.
391 17 Košice č.p. 9

IČ: 03818993
DIČ: CZ03818993

Ing. Miloslav Kosobud
Tel. +420 773 291 163
E-mail:

Ing. Jakub Kratochvíl
Tel. +420 775 574 062
E-mail:        


Naše služby

Vítáme Vás na stránkách společnosti APROZ K & K s.r.o.

Projekčně se zaměřujeme na tyto oblasti:

 • Zemědělský obor, tedy stáje, hnojiště, silážní jámy, sklady, ale i administrativní zázemí.
 • Dopravní stavby - projekty pro výstavbu a rekonstrukce lesních cest, silnic I., II. a III. tříd
 • Průmyslový obor - věnujeme se projekcím skladů, výrobních hal i administrativních budov.
 • Rodinná a bytová výstavba - věnujeme se individuálním projektům rodinných domů, bytových domů, selských usedlostí, ale i garáží, chat a dalších objektů

Projektovou dokumentaci na uvedené druhy staveb zpracováváme jak k novostavbám, tak k rekonstrukcím v možných etapách spolupráce:

Obrázek

Projektování staveb

 • investiční studie dle požadavků investora, dle přání i s rámcovou kalkulací
 • dokumentace stávajícího stavu
 • dokumentace bouracích a přípravných prací
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení

Inženýrská činnost

 • zaměření stávajícího stavu objektů a následné vyhotovení dokumentace stávajícího stavu
 • jednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí pro získání souhlasných stanovisek s projektovou dokumentací
 • zpracování kontrolních rozpočtů staveb
 • autorský dozor v průběhu výstavby
 • technický dozor v průběhu výstavby

Poradenství

 • optimalizace projektů připravovaných k předpokládanému čerpání dotací
 • doporučení kvalitních dodavatelů s velmi dobrými referencemi
 • spolupráce při výběrových řízeních
 • spolupráce na sumarizaci dokumentace pro proplacení dotovaných investičních akcí

Naší činnost realizujeme v celé České republice i ve Slovenské republice, ve spolupráci s našimi slovenskými partnery.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, věnujte prosím chvíli času „Formuláři předběžných otázek pro zadání projektu“. Není to domácí úkol, který bychom známkovali, ale je to seznam skutečností, který bude nutné pro úspěšnou spolupráci co nejdříve projednat a rozhodnout.