Logo

APROZ K & K s.r.o.
391 17 Košice č.p. 9

IČ: 03818993
DIČ: CZ03818993

Ing. Miloslav Kosobud
Tel. +420 773 291 163
E-mail:

Ing. Jakub Kratochvíl
Tel. +420 775 574 062
E-mail: